Helseerklæring

Fyll ut det følgende helseeklæringsskjemaet for å kunne delta på vårt arrangement
Health-02.jpg
Opplever du noen influensasymptomer?

Takk for innsendingen din!